Seminer ve konferanslar

 1. Kaya, Serkan. 09.12.2022. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim”, Tahkim Hukuku Zirvesi, (Özyeğin Üniversitesi).
 2. Kaya, Serkan. 25.11.2022. "Blockchain Dispute Resolution for Decentralized Autonomous Organizations", 5th International Conference on European Company Law and Corporate Governance (ECL&CG) (Faculty of Economics & Business, University of Zagreb).
 3. Güçlütürk, Osman G. 20.11.2022. ""Platform Regülasyonu ve Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Düzenlemesi (Digital Markets Act) Üzerine Değerlendirmeler", 2. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi & Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği).
 4. Güçlütürk, Osman G. 10.10.2022. "Uluslararası Düzenlemeler Işığında Yapay Zeka ve Regülasyon", Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu (Galatasaray Üniversitesi & Yeditepe Üniversitesi).
 5. Kaya, Serkan. 08.07.2022. "Resolution of Disputes in the Metaverse", 6th Istanbul Bosphorus International Conference on Cybersecurity, Cyberpolitics and Social Sciences.
 6. Şahin Şengül, Eda. 05.07.2022. “Türk Medeni Kanunu Kapsamında Vakfın Sona Ermesi ve Sonuçları”, Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
 7. Güçlütürk, Osman G. 02.07.2022 "Bir Hukuki Düzenleme Konusu Olarak Blokzincir",  DIGICRIMJUS Dijital Çağın Ceza Hukukuna Yansımaları Sempozyumu.
 8. Kaya, Serkan. 17.06.2022 "İtirazın İptali Davasının Tahkime Elverişliliği", 8. International Symposium on Law (ASOS Congress).
 9. Güçlütürk, Osman G. 17.06.2022. "Türk Hukukunda NFT’lerin Hukuki Niteliği Sorununa Yaklaşımın Eleştirisi", 8. International Symposium on Law (ASOS Congress).
 10. Tekin Apaydın, Deniz. 17.06.2022. "A Glance to the Law of Treaties on the Axis of Pacta Sunt Servanda, Bona Fide and Clausula Rebus Sic Stantibus'', 8. International Symposium on Law (ASOS Congress).
 11. Eroğlu, Muzaffer. 17.06.2022. "Çek Hukuku Uygulaması Temelinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması", 8. International Symposium on Law (ASOS Congress).
 12. Güçlütürk, Osman G. 17.05.2022. "Metaverse ve Regülasyon Sorunu", Metaverse ve Hukuk (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
 13. Tekin Apaydın, Deniz. 14.05.2022. "Bir jus cogens norm olarak kuvvet kullanma yasağı: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ışığında bir eleştiri" Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi (Necmettin Erbakan Üniversitesi).
 14. Eroğlu, Muzaffer. 28.04.2022. “Bugün Aslında Dündü: Dijital Piyasaların Regülasyonunu ve Geleneksel Ağ Piyasalarında Rekabetçi Yapıya Müdahalelerin Karşılaştırılması” Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2022 (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi).
 15. Kuran, Selami 15.03.2022. "Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlıkları", Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü & Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü).
 16. Güçlütürk, Osman G. 10.03.2022. "Dijital Dönüşümün Uygulamaya Etkileri", Dijital Dönüşüm ve Hukuk Paneli (ISTAC - İstanbul Tahkim Merkezi).
 17. Şahin Şengül, Eda. 11.02.2022. "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Şekil ve Şekle Aykırılığın Sonuçları", Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
 18. Kuran, Selami 20.12.2021. "Montrö Boğazlar Sözleşmesi Bağlamında Karadeniz", Karadeniz Sempozyumu (Uluslararası İlişkiler-Güvenlik-Hukuk-Enerji) (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü & Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü).
 19. Şahin Şengül, Eda. 18.12.2021. “TMK m.785 Kapsamında İrtifak Hakkının Sona Ermesinde ‘Yarar’ Kavramı”  Selçuk Hukuk Kongresi II (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi).