Yayınlar

 1. Muratoğulları, H. 2022. "Reconsidering the Doctrine of Militant Democracy" in Tatar S/Bolaca A, Contemporary Perspectives on Law, Filiz Kitapevi, Istanbul, pp. 79-104.
 2. Güçlütürk, O.G. 2022. "Metaverse Regülasyonunda Hukukun Yeri" in Metaverse: Geleceğin Dünyalarını İnşa Edecek Teknolojiler, Fırsatlar ve Tehditler (ed. Fatih Sinan Esen), Nobel Yayıncılık.
 3. Şahin-Şengül, E. 2022. "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Sözleşme Dışı Tazminat Sorumluluğu" in Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları – 5 (ed. Prof. Dr. Kemal Şenocak) Yetkin Kitabevi, pp. 557 -592.
 4. Kaya, S. 2022. Blokzincir Tabanlı Akıllı Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 18 (52), pp. 519-542.
 5. Karatepe Kaya, M. & Kaya, S. 2022. Pandemi Aşıları ve İlaçlarında Patent Korumasının Değerlendirilmesi. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 8 (1) , pp. 143-166.
 6. Şahin-Şengül, E. 2022. "Dijital Miras" in Türk Medeni Hukuk Reformunun 95. Yılı Sempozyumu (ed. Prof. Dr. Gökhan Antalya), Legal Yayıncılık, pp. 165-187.
 7. Şahin-Şengül, E. 2022. “FIDIC Kırmızı Kitap Kapsamında İnşaat Sözleşmelerinde Süre Uzatımı”. NEÜHFD No.5(1), pp.140-161.
 8. Kaya S. & Khan M. D. 2022. “Online Dispute Resolution in Pakistan: Challenges and Opportunities” Journal of Nusantara Studies 7(2).
 9. Kazim E. & Güçlütürk O.G. & Almeida D. & Kerrigan C. & Lomas E. & Koshiyama A. & Hillard A. & Trengove M. 2022. "Proposed EU AI Act - Presidency Compromise Text: Select Overview and Comment on the Changes to the Proposed Regulation". AI and Ethics. Link.
 10. Şahin-Şengül, E. 2022. "Avrupa Birliği Rekabet Hukuku'nda Fiyatlama Sinyali" in Nurkut İnan'a Armağan (eds. Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan / Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz / Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı). On İki Levha Yayıncılık, pp. 897-930.
 11. Şahin-Şengül, E.  2022. "Türk Medeni Kanunu Kapsamında Taşınırlarda Zilyetliğin Korunması’. AHBVÜ-HFD, No. 26(2), pp. 171–208. 
 12. Güçlütürk, O. G.2022. "Yapay Zeka ve Verinin Kullanımı". On İki Levha Yayıncılık. Link
 13. Eroğlu, M. & Karatepe Kaya, M. 2022. "Impact of Artificial Intelligence on Corporate Diversity Policies and Regulations". European Business Organisation Law Review. 
 14. Akgün, M. 2022. "Switzerland-Whistleblowing and Article 47 of the Banking Act". Public Law. 
 15. Eroğlu, M. 2022. Turkish Competition Board (“TCB”) Has Launched an Investigation against Facebook for Its Recent Implementation Concerning Data Sharing Preferences, YIMEL, BRILL: The Netherlands (published online ahead of print 2022).
 16. Tekin Apaydin, D. 2022. Protecting Women from Violence in Turkey: The Contentious Decision to Withdrawing from Istanbul Convention, YIMEL, BRILL: The Netherlands (published online ahead of print 2022).
 17. Şahin-Şengül, E. 2022. "Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma (TMK M. 166/IV)". On İki Levha Yayıncılık. Link
 18. Türkmen, C. 2021. “7242 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler Işığında Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı”, İAÜHFD, No. 7(2), pp. 315-347.
 19. Eroğlu, M. 2021. “Regulation of E-Commerce Marketplaces: Any Difference from Regulation of Traditional Network Industries”. Network Industries Quarterly Turkey (2), pp. 6-10.
 20. Apaydin, E. & Eroğlu, M. 2021. “Regulation of Trade and Supply Contracts in the Turkish Electricity Market” in The Regulation of Turkish Network Industries (eds. M. Eroğlu & M. Finger) Springer. pp. 65-90.
 21. Eroğlu, M. & Finger, M. 2021. “Network Industries in Turkey: A Historical Approach” in The Regulation of Turkish Network Industries (eds. M. Eroğlu & M. Finger) Springer. pp.1-19.
 22. Eroğlu, M. & Finger, M. (eds.) 2021. "The Regulation of Turkish Network Industries". Springer. Link