Fakültemiz

Yüz elli yılı aşan tarihi ile Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide yükseköğretim kurumlarının başında gelmektedir. Boğaziçi Üniversitesi, Türk yükseköğrenim sistemine 10 Eylül 1971 tarihinde dâhil olmuş ve zaman içerisinde Üniversitemizi yeni akademik birimler ile genişletme çabası devam etmiştir.

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 5 Şubat 2021 tarih ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunu'nun ek 30. maddesine göre, Üniversitemiz bünyesinde bir Hukuk Fakültesi açılmasına karar verilmiştir. Böylece ülkemizin en eski yükseköğretim kurumlarından birisi olan Üniversitemiz, diğer köklü üniversiteler gibi Hukuk Fakültesine sahip olmuştur.

Toplumun geleceğini inşa edecek yeni hukukçu nesilleri, sorumluluk bilincine sahip, etik değerleri benimseyen, araştırma odaklı, mevcut fikirleri sorgulayan ve analiz-sentez yetenekleri gelişmiş profesyoneller olarak hukuk dünyasına kazandırmak başlıca görevimiz olacaktır. Bu amaçla hukukun evrensel ilkelerini en iyi şekilde kavramayı hedef edinen ve demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini merkeze yerleştiren bir anlayış ile hukuk eğitimini sürdüreceğiz.