İletişim

Boğaziçi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
34342 Bebek/İstanbul, Türkiye

 

Telefon: (+90) 212 359 4770
E-posta: hukukfakultesi@boun.edu.tr